Welkom bij de Staatskrant, bestgelezen in Amsterdam West
De Staatskrant met nieuws voor de Staatsliedenbuurt, de Frederik Hendrikbuurt en de Hugo de Grootbuurt inclusief de Marcantibuurt, de Spaarndammerbuurt, de Zeeheldenbuurt/Silodam en de Houthaven
JAARGANG 45
Meer informatie over de Staatskrant
Voorbij?
Wethouder Kajsa Ollongren (D66) is niet van plan een fonds op te richten om buurtkranten in Amsterdam te ondersteunen. ‘Voor zover bekend is er op dit moment maar door één stadsdeel feitelijk bezuinigd op de subsidie voor een buurtkrant [en] is er voor mij geen reden om op korte termijn een stedelijk fonds voor lokale media in te richten.’ Daarmee lijkt het lot van de Staatskrant te zijn bezegeld.
Lees de brief van Ollongren.
VRIEND WORDEN
U kunt uw waardering voor de Staatskrant tot uitdrukking brengen!
Maak jezelf Vriend van de Staatskrant.
BEZOEK-, POST- EN CONTACTADRES REDACTIE
Huis van de Buurt - Van Limburg Stirumstraat 119 - 1051 BA Amsterdam.
UW BUURTNIEUWS IN DE STAATSKRANT?
Contact en aanleveren (pers)berichten en agenda:
Aanleveren redactioneel materiaal (ook ingezonden brieven) tot een week voor verschijning.
UW ADVERTENTIE IN DE STAATSKRANT?
Voor meer informatie over adverteren in De Staatskrant kunt u bellen met 06-34499483 of contact opnemen via: .
Aanleveren advertentie­materiaal tot een week voor verschijning.
VER­SCHIJNINGS­DATA
jaar­gang editie ver­schijnings­datum
45 6 8 september 2016
OPLAGE EN VERSPREIDINGS­GEBIED
De Staatskrant wordt in een oplage van 22.000 exemplaren huis-aan huis bezorgd in de Staats­lieden­buurt inclusief GWL-terrein, de Hugo de Groot­buurt inclusief Marcanti­buurt en de Frederik Hendrik­buurt, in de Spaarn­dammer­buurt en in de Zee­helden­buurt en Silodam/­Hout­haven in Amsterdam West.
BEZORGKLACHTEN
Heeft u de Staatskrant niet ontvangen en u heeft geen NEE-NEE sticker op uw brievenbus? Neem contact op via (31)06-34499483.
UITGEVER
logo van Stichting De Staatskrant
De Staatskrant wordt uitgegeven door Stichting De Staatskrant.
De Staatskrant als studieobject
Mag ik kort uw aandacht vragen voor het volgende? Mijn naam is Robin, 21 jaar oud, voormalig bewoonster van de Spaarndammerbuurt, en studente aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor mijn afstudeeropdracht voor de studie Nieuws & Media zocht ik een interessant en nuttig onderwerp. Ik moet toegeven; dát onderwerp heb ik gevonden. Mijn afstudeeropdracht gaat namelijk over u en wat u nu in uw handen heeft. Ik doe onderzoek naar het ‘bestaansrecht’ van de Staatskrant. Van de Staatskrant wordt gezegd dat het nog steeds een veel gelezen buurtkrant is. Ik ben benieuwd of dit daadwerkelijk zo is en waar de krant anno 2016 haar bestaansrecht aan ontleent. Wie weet kan het onderzoek de Staatskracht helpen in de onzekere tijden van nu. Voor dit onderzoek heb ik een enquête gemaakt (vergt slechts één minuut). Ik zou het erg op prijs stellen als u deze zou willen invullen door de volgende url te gebruiken: www.thesistools.com/web/?id=515147. U kunt ook naar de website of de Facebook-pagina van de Staatskrant gaan en daar doorklikken. Daarnaast zoek ik in het kader van dit onderzoek nog een aantal buurtbewoners die hun ervaringen met de Staatskrant met mij willen delen. U kunt mij bereiken via email, of contact opnemen met de redactie van de Staatskrant.
SOCIALE MEDIA
GA VIRAAL