Welkom bij de Staatskrant, bestgelezen in Amsterdam West
De Staatskrant met nieuws voor de Staatsliedenbuurt, de Frederik Hendrikbuurt en de Hugo de Grootbuurt inclusief de Marcantibuurt, de Spaarndammerbuurt, de Zeeheldenbuurt/Silodam en de Houthaven
JAARGANG 45
Meer informatie over de Staatskrant
VRIEND WORDEN
U kunt uw waardering voor de Staatskrant tot uitdrukking brengen!
Maak jezelf Vriend van de Staatskrant.
BEZOEK-, POST- EN CONTACTADRES REDACTIE
Huis van de Buurt - Van Limburg Stirumstraat 119 - 1051 BA Amsterdam.
UW BUURTNIEUWS IN DE STAATSKRANT?
Contact en aanleveren (pers)berichten en agenda:
Aanleveren redactioneel materiaal (ook ingezonden brieven) tot een week voor verschijning.
De noodzaak van een buurtkrant
De Staatskrant, de informatieve en kritische wijkkrant, is al ruim veertig jaar uw informatiebron over het wel en wee van de buurt en over de gemeente- of deelraadpolitiek. De productiekosten zijn gering: ongeveer 70.000,- waarvan de helft betaald wordt uit eigen (advertentie-) inkomsten. Nadat de welzijnsstichting (voor de buurt!) had besloten de Staatskrant niet meer te financieren, wordt de krant voor de rest betaald door verschillende buurtpotten van de gemeente en een particuliere donatie. Die financiering stopt ook. Elk evenwicht is zoek. De gemeente beschikt over maar liefst 315 voltijdbanen in de communicatie die elk gemiddeld 68.000,- kosten. Voor de helft van een communicatiebaan wordt het kritische tegenwicht de Staatskrant geproduceerd. En nu dreigt de krant te verdwijnen door het wegvallen van subsidie. Lokale journalistieke media controleren de macht van de gemeente die steeds groter wordt en zijn een samenbindend element voor de buurt. De communicatiekracht vanuit de gemeente (meer dan 315 ambtenaren!) wordt steeds groter. De tegenmacht zoals de Staatskrant wordt gekortwiekt en verdwijnt. De gemeente zendt met overmacht maar laat het tegengeluid verdwijnen. Voor zover zij al luistert wordt zelfs de mogelijkheid tot luisteren naar de burgers en kritische volgers onmogelijk gemaakt door financiering van lokale media te schrappen. Een kritisch tegengeluid is noodzakelijk en de gemeente is medeverantwoordelijk voor het voortbestaan ervan.
Dit is een samenvatting van het artikel Amsterdam Geeft Niet Om Lokale Media van Henk Asbreuk, voorzitter van Stichting De Staatskrant. Lees het gehele stuk op www.staatskrant.com.
Wat kun jij doen als lezer?
  • Stuur een mail naar de Staatskrant en leg in een paar woorden uit wat de Staatskrant voor jou betekent.
  • Stuur een brief naar de Staatskrant, Van Limburg Stirumstraat 119, 1051 BA Amsterdam en leg in een paar woorden uit wat de Staatskrant voor jou betekent.
  • Word Vriend van de Staatskrant.
  • Stort een steunbijdrage op bankrekening
    NL25 ABNA 0470 5057 88
    t.n.v. Stichting De Staatskrant.
UW ADVERTENTIE IN DE STAATSKRANT?
Voor meer informatie over adverteren in De Staatskrant kunt u bellen met 06-34499483 of contact opnemen via: .
Aanleveren advertentie­materiaal tot een week voor verschijning.
VER­SCHIJNINGS­DATA
jaar­gang editie ver­schijnings­datum
45 5 14 juli 2016
OPLAGE EN VERSPREIDINGS­GEBIED
De Staatskrant wordt in een oplage van 22.000 exemplaren huis-aan huis bezorgd in de Staats­lieden­buurt inclusief GWL-terrein, de Hugo de Groot­buurt inclusief Marcanti­buurt en de Frederik Hendrik­buurt, in de Spaarn­dammer­buurt en in de Zee­helden­buurt en Silodam/­Hout­haven in Amsterdam West.
BEZORGKLACHTEN
Heeft u de Staatskrant niet ontvangen en u heeft geen NEE-NEE sticker op uw brievenbus? Neem contact op via (31)06-34499483.
UITGEVER
logo van Stichting De Staatskrant
De Staatskrant wordt uitgegeven door Stichting De Staatskrant.
SOCIALE MEDIA
GA VIRAAL